Del 21/01/2019 al 17/02/2019 - Facilitadora: Lic.Susana LLusco
Del21/01/2019 al 27/01/2019 - Facilitadora Lic. Susana Llusco
Del 10/12/2018 al 06/01/2018 - Facilitadora: Lic.Susana LLusco
Del 10/12/2018 al 06/01/2019 - Facilitadora Lic. Lourdes Roque